آثار هفدهمین جشنواره پانیذ

هنرجویان گروه سنی کودک،نوجوان و جوان که قصد شرکت در هفدهمین جشنواره پانیذ را دارند و تاکنون در هیچ گروهی تقسیم بندی نشدند تا ساعت 18 امروز پنجشنبه برای شرکت با لینک زیر در ارتباط باشند.
@panizacting

اسامی کارگردان هایی که در حال تکمیل گروهشان هستند

ملیکا رضی
برکه بذری
ایمان گلریز
سبحان فرجی
محمد مهدی خسروی

هنرجویانی که تمایل به دستیار کارگردانی دارند نیز تا ساعت 18 امروز پنجشنبه اعلام آمادگی نمایند
دستیاران کارگردان حتما باید در گروه دیگر بازیگر باشند طبق برنامه ذیل
دستیار بخش کودک:بازیگر بخش نوجوان یا جوان
دستیار بخش نوجوان:بازیگر بخش جوان
دستیار بخش جوان:بازیگر بخش نوجوان
#جشنواره_هفدهم_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting