تست بازیگری آموزشگاه پانیذ  🎬🎥🎞

اطلاعیه فیلم کوتاه – مختص هنرجویان پسر ۴ تا ۶ سال

فراخوان تست بازیگری پانیذ

از متقاضیان محترم تقاضا می‌شود که جهت شرکت در فراخوان تست بازیگری اطلاعات خود را برای آموزشگاه ارسال نمایند. توجه شود که عزیزان علاققمند در ارسال اطلاعات خود قید کنند که تاکنون چند مدرک از آموزشگاه بازیگری پانیذ دریافت نموده اند. متقاضیان گرامی لطفا عکسهای خود را به همراه مشخصات خود(شامل نام و نام خانوادگی) تا ساعت ۲۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷  به لینک زیر ارسال نمایید. کاندیدهای منتخب متعاقبا اعلام خواهند شد.