فراخوان۶۴۸

هنرجویان

دختر

۱۵ تا ۱۶ سال

با پوست سفید ، چشم رنگی ، موی بور

عکس های خود را برای نقش آفرینی در یک فیلم کوتاه در جشنواره های بین المللی، تا ساعت 14 فردا چهارشنبه مورخ ۱۲ / ۶ / ۹۸ به لینک زیر ارسال نمایند
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting