هنرجو: دینا فهمیده وحدت🌹
مدرس: سرکار ملیکا رضی👩‍🏫
آیتم : نمایشنامه خوانی🎭

#آموزش_آنلاین_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting