مدیریت آکادمی پانیذ همراه با هنرجویان پانیذی جمعه ۹۸/۱۰/۲۷ به تماشای نمایش مردی که.. نشستند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting