عيد غدير، بهانه اي برای جشن است; جشن معرفت جويي; جشن بيعت با اولياي خدا و جشن عزيمت به سوي مقصدي که اين قاصدان الهي طلبيدند.
عید سعید غدیر بر پانیذی ها و خانواده محترمشان مبارک
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting