چهارمین جشنواره فیلمسازی پانیذ
این جشنواره تجربه ای نوین وخلاقانه از حضور فیلمسازان جوان،خوش فکر وحرفه ای به عنوان مشاور و کارگردانی هنرجویان مستعدی چون:

۱.مشاور:صالح کاشفی
کارگردان: رومینا فکورصبور

۲.مشاور:شاهین رشیدی
کارگردان:بهرام افضلی

۳.مشاور:آرش غیاثیان
کارگردان:برناطیبی

۴.مشاور:نیایش حاتم
کارگردان:علی حیدری

۵.مشاور:امیرعلی محسنی
کارگردان:علی اصغرخالوشاندیز

۶.مشاور:شایان ابراهیمی
کارگردان:مهدی پسرعلی

۷.مشاور:عارفه صادق زاده
کارگردان:محمدقادری

۸.مشاور:فرزاد شهاب
کارگردان:روژیناجمشیدی

خبرهای انتخاب بازیگر وعوامل به زودی اعلام می گردد.

#چهارمین_جشنواره_فیلم_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting