اطلاعیه 📣
<امسال افزایش شهریه نداریم>
آکادمی پانیذ هر ساله در اواسط خرداد ماه تعرفه افزایش شهریه دارد. اما امسال با توجه به شرایط خاصی که جامعه را درگیر کرده و به دلیل همدلی و درک اوضاع اقتصادی خانواده بزرگ پانیذ،تصمیم بر آن شد که شهریه امسال مشمول افزایش قیمت نشود و طبق تعرفه سال گذشته محاسبه گردد.
با آرزوی صحت و شادکامی و بهبود شرایط اقتصادی برای تمامی خانواده های پانیذی❤️

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting