ظرفیت باقیمانده محدود
اجراهای مونولوگ جذاب و برگزیده#چهارمین_جشنواره_مونولوگ_پانیذ را از دست ندهید
حضور برای عموم آزاد و رایگان است
وعده ما شنبه پنجم بهمن سالن مهرگان
#چهارمین_جشنواره_مونولوگ_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting