زمانی که شما مایل هستید در یک پروژه ی بازیگری همکاری کنید، و در تست بازیگری شرکت می کنید، برای کارگردان بسیار مهم است که شما را با اعتماد به نفس بالا ببیند. او می خواهد زمانی که دارد داوطلبان مختلف را بررسی می کند، حتما یک بازیگر خوش برخورد را برای همکاری برگزیند. بنابراین شیوه صحیح رفتار با کارگردان بسیار مهم است و باید توسط بازیگران جوان رعایت شود.

مهم نیست که این یک فیلم کوتاه، نمایش تلویزیونی یا تئاتر باشد. آن ها می خواهند بدانند که شما قرار است از پسش برآیید. اگر شما وارد اتاق تست بازیگری شوید در حالی که به خودتان شک کرده اید، زمانی که کار خود را قبول ندارید، مشکل برایتان به وجود می آید و سیگنال های اشتباهی را به کارگردان می فرستید. در نهایت همه چیز به نحوه ی بازیگری شما برمی گردد، اما چگونه تا زمان انجام تست جلو می روید هم بسیار مهم است. شیوه صحیح رفتار با کارگردان و تاثیری که روی او می گذارید، واقعا می تواند در تصمیم وی موثر باشد.

مواردی که باید در شیوه صحیح رفتار با کارگردان در نظر داشته باشید به شرح زیر است:

1. آن ها از شما درخواست کردند که در تست بازیگری شرکت کنید. چه از طریق هماهنگ کننده برنامه هایتان، چه به دلیل پسندیدن چهره ی شما، در هر حال آن ها شما را دعوت کرده اند و برای همین شما باید آرامش فراوانی داشته باشید. قرار نیست چیزی را به کسی اثبات کنید. واقعا نیازی نیست از مدل موی کارگردان تعریف کنید، نیازی نیست کسی را تحت تاثیر قرار دهید.

شیوه صحیح رفتار با کارگردان

شیوه صحیح رفتار با کارگردان

2. آن ها می خواهند که شما به خوبی بازی کنید. این یک قانون قدیمی و کلاسیک است. کارگردان دوست دارد شما خوب بازی کنید و شما همان کسی باشید که می خواهد انتخاب کند. هر تست بازیگری برای خود هزینه هایی دارد که کارگردان به آن فکر می کند. آن ها می خواهند بازیگر مناسب را در کوتاه ترین زمان ممکن پیدا کنند.

و سومین مورد…

3. انرژی تازه ای را با خود به همراه داشته باشید. کارگردانی که در حال انتخاب بازیگر است، ساعت ها است که در پشت دوربین نشسته و طبیعتا خسته شده است. حتی ممکن است چندین روز باشد که در همان موقعیت است. زمانی که شما وارد اتاق می شوید، آن ها این بازی را بارها و بارها دیده اند، آن ها با بازیگران عصبی فراوانی رو به رو شده اند و به همین دلیل شما حتما باید با انرژی خوب و مثبتی خستگی را از آن ها دور کنید. این انرژی مثبت از اعتماد به نفس بالا منشا می گیرد.