امروز جمعه مورخ ۱۲ مهر گروه نمایش والدین پانیذی که فردا در نمایش زنان شوخ طبع وینزر بر روی صحنه خواهند درخشید،تولد جناب آقای حسین خیر محمد پدر هنرجو حلما را جشن گرفتند.
جای همه پدر و مادرهای پانیذی سبز
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting