سینما درمانی یکی از روش‌های درمانی نوین به‌شمار می‌آید که در آن افراد با استفاده از فیلم‌هایی که به آن‌ها نمایش داده می‌شود، مشکلات و آزردگی روحی و روانی‌شان را برطرف می‌کند. این شیوه درمانی کاربرد گوناگونی در افراد دارد و نتایج آن برای هر فرد متفاوت است. در این یادداشت به معرفی برخی از مزایای سینما درمانی پرداخت می شود.

سینما درمانی یکی از تکنیک‌های درمانی نوین در جهان به شمار می‌آید.

این شیوه می‌تواند نقش حائز اهمیتی در روان اجتماعی داشته باشد. بسیاری از الگوهای ناسازگار و اشتباه جامعه را می‌توان با استفاده از ساخت فیلم و ترویج یک ایده به مرور و به تدریج تغییر داد. این عامل باعث می‌شود تا در بسیاری از سینماها در این مورد به آموزش الگوهای صحیح پرداخت شود.

کاربرد دیگر این شیوه، رفع استرس و مشکلات روزمره است. در این شیوه،  با استفاده از موضوعات مختلفی که به صورت جهت‌دار به مخاطبان نمایش داده می‌شود، می‌توان راهکارهای عملی در برابر رفع استرس و مشکلات روانی به وجود آورد.

سینما درمانی

مزیت دیگر، طبیعی سازی از طریق احساس ایمنی ذاتی می‌باشد. ممکن است برخی افراد رفتارهای خود را نامتعارف و یا هنجارشکن به شمار آورند. این عامل به مرور و در طولانی مدت باعث افزایش استرس و ناراحتی آنان می شود به همین دلیل استفاده از سینما درمانی می تواند یکی از راهکارهایی باشد که آنان را در طبیعی سازی و معرفی رفتارشان به عنوان یک هنجار کمک کند.

در سینما درمانی می‌توان رفتارهای ناصحیح موجود در جامعه را اصلاح کرد.

خاصیت دیگر سینما درمانی بحث آرامش تمرکز و ایجاد امنیت خاطر در افراد می‌باشد. به طور طبیعی بسیاری از افراد به دلایل ناامنی شغلی و یا اجتماعی دچار ترس و اضطراب می شوند لذا استفاده از فیلم‌های خاص و ویژه‌ای می‌تواند در شکل‌گیری آرامش و احساس امنیت آنان نقش ویژه‌ای داشته باشد.