متاسفانه باخبر شدیم که پدر نازنین مدرس محبوب و دوست داشتنی پانیذ،سرکار خانم فاطمه نصرتی،آسمانی شدند……
سوگ عزیزان آنقدر جانکاه است که همدردی وتسلی خاطر می طلبد.مارادرغم از دست دادن پدر بزرگوارتان شریک بدانید🖤
خانواده پانیذ صبری جزیل ازخداوند منان برای شما ازپیشگاه پروردگارمسالت می نماید😔

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting