سومین جشنواره مونولوگ پانیذ،از روز شنبه پانزدهم تیرماه آغاز خواهد شد.این جشنواره باهدف حمایت از نخبگان ومعرفی استعدادهای جدید تا روز پنجشنبه نوزدهم ادامه خواهد داشت.
#سومین_جشنواره_مونولوگ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting