موضوع این مقاله درباره ی سن مناسب برای بازیگری و بازیگر شدن می باشد. بسیاری از افرادی که سودای بازیگرشدن را در سر می پرورانند، تمایل دارند بدانند که آیا سن مناسب برای آغاز این کار را دارند یا نه. این یک سوال بسیار معمول است زیرا برای بسیاری از مشاغل دیگر محدودیت سنی و زمانی وجود دارد و خطی وجود دارد که بعد از سن مشخصی قادر به عبور آن نخواهید بود.

بگذارید خیال تان را راحت کنم،

برای کار بازیگری هیچ محدودیت سنی ای وجود ندارد. هر کسی در هر سنی می تواند تمرین های بازیگری را آغاز کند و به عنوان یک بازیگر مشغول به کار شود. تنها چیزی که فرق می کند، راهبرد شما برای رسیدن به صنعت بازیگری است. من بازیگرانی را می شناسم که مدرک مدرسه ی بازیگری را در اوایل دهه ی پنجاه زندگی شان دریافت کردند و یا حتی در اوایل دهه ی شصت زندگی شروع به ثبت نام و شرکت در کلاس های بازیگری کردند.

مایکل کین در این زمینه گفته است:

“به نظر من همین طور که ما انسان ها در حال پیر شدن هستیم، باید تکامل بیش تری پیدا کنیم و من تمایلی ندارم همان کارهای قدیمی را بارها و بارها تکرار کنم. من از زندگی چیزهای بیش تری می خواهم.” بسیارند بازیگرانی که کار حرفه ای را از دوازده سالگی آغاز کردند و اکنون پشیمان هستند. درست است که اگر شما کار بازیگری را از دوازده سالگی آغاز کنید، احتمالا بازیگر بهتری در بیست و دو سالگی خواهید بود اما این الزاما به این معنا نیست که توانایی شما برای یادگیری اکنون دیگر به پایان رسیده است یا اینکه دیگر موقعیتی برای بازیگران بزرگ تر وجود ندارد.

مایکل کین

شگفت انگیزترین نکته ای که درباره ی این حرفه وجود دارد،

این است که  به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست. شما می توانید فعالیت های خود را در دهه ی بیست زندگی تان آغاز کنید و در دهه ی پنجاه به شهرت و جایگاهی که مد نظر داشتید برسید! به شکل مشابهی می توانید کار را در دهه ی شصت زندگی تان آغاز کنید و تا سه چهار سال آینده به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنید.

بگذارید در پایان یک بار دیگر تکرار کنم:

هیچ بازیگری به شما نخواهد گفت که شما برای آغاز این کار خیلی پیر هستید. همه افرادی که در این زمینه مشغول به کار هستند، می دانند که صنعت فیلم سازی چگونه کار می کند و این ایده ی ذهنی شما که برای این کار پیر و پاتال شده اید(!)، هیچ پایه ی منطقی ندارد. می خواهم بگویم سن مناسب برای بازیگری “هر سنی” است و همیشه موقعیت هایی برای بازی وجود دارند. بنابراین دست به کار شوید و یکی از آن ها را از آن خود سازید!