سریال سرگذشت 🎬

اپیزود “زائو”❣

کارگردان:سید جمال حاتمی

با بازی هنرجو حلما ایمانی👌

در کنار هنرمندانی چون: سمیراحسن پور_ نازنین فراهانی_امیرغفارمنش_الهام جعفرنژاد

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting