آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

عماد شعباني
برای سريال كتونی زرنگي

کارگردان : علي ملاقلي پور

را از طریق اين فراخوان تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting