ستارگان نقش سیاه

آراد جواهری
آرتین بهرامی
آرش دهقان
امیرعباس نورزائی
محمدسام میرزائی
حامی ترابی
ایمان مادانی
محمدیاسین نجفی
امیرعلی باهوش

#هزار_و_یک_شب
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_همیشه_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting