ستارگان نقش ارنواز
مبینا کلاتی
درسارضایی
مانلی فراهانی
پارمیس پارسیان

#هزار_و_یک_شب
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_همیشه_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting