هنرجو باران خوشبین😍

فارغ التحصیل آکادمی بازیگری کودک و نوجوان پانیذ و دارای سه مدرک از این آکادمی میباشد.

حضور در فیلم سینمایی فهرست مرگ🎬

سریال بچه مهندس 🎬

فیلم سینمایی بی سر🎬

فیلم بلند طنز سکسکه🎬

تئاتر جنایت ومکافات🎭

و ……

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting