رایا رحمت آبادی 😍
از خردسالان مستعد و دوست داشتنی که تا کنون در فضای مجازی صاحب شهرت شده ، فردا مهمان هجدهمین اختتامیه پانیذ میباشد …

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting