ضدعفونی شهر کودک شاپرک برای حفظ سلامتی فرزندانمان به صورت مرتب انجام میپذیرد🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting