کلاس های امروز چهارشنبه به شرح زیر برگزار شد👇🏻
(ظرفیت برای ثبت نام در هر دو کلاس باقی است)

🔴چهارشنبه ها

واحد( 408)
ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ گروه نوجوان
اساتید:
سرکار خانم نصرتی 👩‍🏫
آیتم تحلیل نقش

جناب آقای معینی 👨‍🏫
آیتم مبانی حرکت و بدن

واحد( 406 )
ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰گروه دبستان
اساتید:

جناب آقای معینی 👨‍🏫
آیتم مبانی حرکت و بدن

سرکار خانم نصرتی 👩‍🏫
آیتم تحلیل نقش

#آموزش_آنلاین_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting