جدول کلاس های حضوری امروز (جمعه) مورخ سی ام خردادماه به شرح زیر میباشد👇

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴گروه سنی “خردسال”
تاریخ شروع دوره:۱۳۹۹/۰۳/۳۰
ساعت:۱۳تا۱۶
واحد:۴۰۵
اساتید:
خانم نصرتی (آیتم:نمایش عروسکی)
خانم مهاریان (آیتم:تربیت حس)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🔴گروه سنی “دبستان”
ساعت ۱۶ تا ۱۹
واحد:۴۰۸
اساتید :
آقای غریب زاده (آیتم:نقالی)
آقای اکبری نسب (آیتم:تحلیل شخصیت)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴گروه سنی “دبستان”
تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
ساعت ۱۳ تا ۱۶
(۹تا۱۱سال)
واحد:۴۰۶
اساتید :
آقای اکبری نسب (آیتم:نمایش ایرانی)
آقای فرجی (آیتم: بازیگری مقابل دوربین)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🔴گروه سنی”نوجوان”
ساعت ۱۳ تا ۱۶
واحد:۴۰۸
اساتید:
خانم مهاریان (آیتم:بازیگری مقابل دوربین)
آقای جلالی (آیتم:نمایش خلاق)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴گروه سنی “نوجوان”
ساعت:۱۶تا۱۹
واحد:۴۰۶
اساتید :
آقای جوادی (آیتم:بیان)
آقای غریب زاده (آیتم:مواجهه دربازیگری)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🔴گروه سنی”جوان”
ساعت:۱۶تا۱۹
واحد:۴۰۸
اساتید:
آقای جوادی(فن بیان)
آقای اکبری نسب(مبانی بازیگری)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴گروه سنی “جوان”
تاریخ شروع دوره:۱۳۹۹/۰۳/۳۰
ساعت:۱۳تا۱۶
واحد:۴۰۸
اساتید :
آقای اکبری نسب(تحلیل نقش و شخصیت)
آقای جلالی(بداهه پردازی و تربیت حس )

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting