هنرجویانی که در اختتامیه هفدهمین جشنواره تئاتر پانیذ موفق به کسب مقام شده اند ولی تندیس یا دیپلم افتخارشان را دریافت نکرده اند سریعا با لینک زیر در ارتباط باشند
@Panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting