امید را در نگاه پر از مهرت میتوان دید و با هر لحظه بودنت در کنار ما به کلمه ساده عشق مفهوم می بخشی
همراه همیشگی، بلندای صبر، مهربان بی ادعا؛
سرکار خانم اصفهانی عزیز از خداوند بهترین ها را برایتان خواستاریم
زادروزتان مبارک

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting