رویکردهای غیرمجاز برای بازیگران
12
مارس

رویکردهای غیرمجاز برای بازیگران

رویکردهای غیرمجاز برای بازیگران

بهتر است بازیگران برای موفق شدن در مسیر زندگی هنری، از انجام دادن برخی از کارهای و داشتن برخی از نگرش ها خودداری کنند. ما این کارهای زیان آور را رویکردهای غیرمجاز برای بازیگران می نامیم که در ادامه می خواهیم به برخی از آن ها اشاره کنیم.

1. عضو فرقه ها و خط فکری های متفرقه شدن. البته می توان از روندهای روز آشنا بود، اما بسیاری از بازیگران هستند که به فرقه ها و معلمان بازیگری خاصی وابسته می شوند و با حالتی وسواس گونه از آن ها پیروی می کنند. داشتن رل مدل و گرفتن الهام از معلم ها و مربیان اتفاقا کار خوبی است. الگو داشتن حرکت مثبتی است. اما به خاطر داشته باشید که حفظ تعادل از همه چیز مهم تر است. اینکه فعالیت ها و تمرین های بازیگری را فدای پیروی از معلمان کنید، کار مثبت و سازنده ای نیست. بیش تر توجه تان را صرف یادگیری کنید.

2. صدا و حرکات یک بازیگر معروف را تقلید کردن. درست است که داشتن فرد اسطوره ای خوب است، اما فقط برای یادگیری کلیات. شما نمی تواند یک فرد دیگر را زندگی کنید. بازیگر بودن اصلا قابل پیش بینی نیست، بنابراین اصلا فکر نکنید که می توانید الگوهایی را پیدا کنید که صرفا آماده ی کپی شدن توسط شما هستند! خودتان باشید و روی مهارت های خاص خودتان کار کنید. هر فردی منحصر به فرد است و این امکان را دارد که نوع بازیگری امضادار خودش را داشته باشد، پس این فرصت را از خودتان نگیرید.

رویکردهای غیرمجاز برای بازیگران
رویکردهای غیرمجاز برای بازیگران

سومین مورد از رویکردهای غیرمجاز برای بازیگران

3. دورنما را از دست دادن. شما خودتان و کار بازیگری تان را جدی گرفته اید و این عالی است. اما این به آن معنا نیست که می توانید که می توانید با هر کسی که در زندگی سر راه تان قرار گرفت، رفتار بدی داشته باشید یا از بالا به او نگاه کنید. اینکه شما نقش خاصی را به دست نیاوردید، تقصیر مادرتان نیست. این مسئولیت دوست تان نیست که متن شما را یاد بگیرد. پس با اطرافیان خود رفتار خوبی داشته باشید.

4. دیر کردن. قبلا هم بارها تکرار کرده ام اما شایسته است که یک بار دیگر بگویم. هیچ وقت دیر نکنید. یک فرد حرفه ای باید بتواند سر وقت باشد. باید بتواند به موقع در محل مزبور حاضر شود. به همین سادگی. اگر نمی توانید دقیق و به موقع باشید، شاید از نظر بازیگری ویژگی بسیار بدی دارید که می توانید روی آن کار کنید. دقیق بودن و داشتن نظم از شما یک بازیگر خوب می سازد.