رومئو و ژولیت
(گروه دوم از بخش جوان)
کارگردان: ملیکا رضی
هنرجویان منتخب :
پژمان حسین پور
امیر محمد کریمی
امیر محمد نظام آبادی
هستی تقی زاده
پریا حیدری
ستاره مطیع پور
زهرا درخشان
محمد امین پارسا
امین زارعی
محراب میرزایی
نیما قاسمی
سه بازیگر (هنرجویان پسر ۱۵ سال به بالا )
برای شرکت میتوانند با لینک زیر در ارتباط باشند
@paniz_acting

#هفدهمین_جشنواره_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting