باتوجه به زمانبندی چهارمین جشنواره مونولوگ،فردا سه شنبه ۱۴ آبان(روز آخر اجراها) از ساعت ۱۷:۳۰ جشنواره آغاز خواهدشد.
#چهارمین_جشنواره_مونولوگ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting