آغاز هفدهمین جشنواره کودک و نوجوان پانیذ
این جشنواره در چهار هفته در روز های شنبه به تاریخ:
۳۰ شهریور
سانس اول: اجراهای نوجوان
سانس دوم: اجراهای جوان
۶ مهر
سانس اول: اجراهای کودک
سانس دوم: اجراهای جوان
۱۳ مهر
سانس اول: اجراهاي نوجوان
سانس دوم: اجراهاي جوان و نمايشي كه والدين هنرجويان در آن ايفاي نقش ميكنند
۲۰ مهر
سانس اول:اجراهای جوان،دو اثر منتخب ، يكي از بخش جوان و ديگري از بخش نوجوان از نگاه تماشاگران حاضر در هر سه روز كه نظر خود را درون صندوق آرا قرار مي دهند.(در اين روز رئيس تئاتر ملي جوانان كشور ليتواني مهمان ويژه جشنواره خواهند بود)
سانس دوم: تحليل و برسي آثار و مراسم ويژه اختتاميه

در سه روز اول ، هر روز دو سانس و هر سانس ۳ اجرا برگزار می شود و در روز آخر ، سانس اول ۳ اجرا و سانس دوم ، شامل تحلیل و نقد کار ها و اختتامیه می باشد(۲۰مهر).
علاقمندان به تماشای جشنواره، باید بلیط هر سانس را به صورت جداگانه خریداری نماییند.
*در ضمن ، به دلیل برگزاری جشنواره در این چهار هفته، کلاس های روز های شنبه در تاریخ های اعلام شده برگزار نخواهد شد و کلاس های جبرانی آن در طول هفته برگزار میشود.
كلاس هاي جبراني:
•شنبه ها گروه سني نوجوان ساعت ١٥:٣٠ الي ١٨:٣٠ در اين چهار هفته، روز هاي يك شنبه به تاريخ:
٢مهر،٩مهر،١٦مهر،٢٣مهر ساعت ١٥:٣٠ الي ١٨:٣٠ برگزار مي شود.
•شنبه ها گروه سني خردسال ساعت ١٧ الي ٢٠ در اين چهار هفته،روز هاي يك شنبه به تاريخ:
٢مهر،٩مهر،١٦مهر،٢٣مهر ساعت ١٤ الي ١٧ برگزار مي شود.
•شنبه ها گروه سني جوان ساعت ١٧ الي ٢٠ در اين چهار هفته ، روز هاي يك شنبه به تاريخ:
٢مهر،٩مهر،١٦مهر،٢٣مهر ساعت ١٧ الي ٢٠ برگزار مي شود.
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting