رزومه بازيگری يكی از مواردی است كه معمولا در انتخاب بازيگر چه با تست و چه بدون تست از شما می خواهند كه تاثير بسزايی در انتخاب ها دارد. وقتی فراخوان بازيگری اعلام می شود تعداد بسيار زيادی از افراد در اين فراخوان شركت می كنند و رزومه خود را می فرستند كه در چنين شرايطی كوچک ترين اشكال در رزومه می تواند باعث رد شدن شما شود به همين جهت حتما لازم است رزومه ارسالی استاندارهای لازم را داشته باشد. با توجه به اهميتی كه اين موضوع دارد در اين مقاله قصد داريم در خصوص رزومه بازيگری مطالبی را بيان كنيم.

رزومه بازيگری

رزومه بازيگری به معنی سوابق بازيگری و اقداماتی است كه در زمينه بازيگری انجام داده ايد. اين رزومه معمولا جهت ارائه به شركت های توليد فيلم  و يا شركت در تست ها تهيه می شود. رزومه ها به صورت آنلاين و هم به صورت حضوری ارائه می شوند كه در ادامه به تشريح هر كدام از اين روش ها می پردازيم.

اگر بنا باشد رزومه به صورت آنلاين ارسال شود در برخی موارد يک فرم خام برای شما ارسال می شود و شما بايد فرم را با فرمتی كه دارد تكميل و به صورت ورد، پاور پوينت و يا پی دی اف ارسال كنيد. اما اگر فايل خامی برای شما ارسال نشد و يا فرمت خاصی تعيين نشد می توانيد از رزومه سازها استفاده كنيد كه به صورت رايگان در دسترس هستند و ساختارهای متفاوتی هم دارند. هر كدام از ساختارها را كه مدنظر داشته انتخاب و پس از تكميل ارسال كنيد.

در حالت حضوری ممكن است قبلا از شما بخواهند رزومه را هنگام مراجعه همراه خود داشته باشيد يا اينكه هنگام مراجعه از شما بخواهند كه در خصوص سابقه هنری خود به صورت شفاهی توضيحاتی را مطرح كنيد. البته ممكن است از شما بخواهند موارد را به صورت كتبی بنويسيد.

در هر حال تفاوتی ندارد كه از شما به صورت آنلاين رزومه بخواهند يا اينكه بخواهند به صورت شفاهی مواردی را بيان كنيد در هر حالتی بايد مواردی را رعايت كنيد. در ادامه به چند نكته كه حتما لازم است تا رعايت كنيد اشاره می كنيم.

رزومه بازيگری

رزومه بازيگری

اولين چيزی كه بايد به ياد داشته باشيد اين است كه به هيچ وجه به موارد حاشيه ای نپردازيد و صرفا مباحث اصلی را بيان كنيد و همچنين نبايد به موارد را به صورت كلی بيان كنيد. برای مثال اگر در يک بازه مثلا ده ساله تئاتر كار كرده ايد نبايد به اين صورت بيان شود كه از سال 1380 تا 1390 تئاتر كار كرده ام بلكه بايد مشخصات تئاترهايی كه كار كرده ايد را ذكر كنيد. از طرفی هنگام ذكر مشخصات نيازی به نوشتن تعداد تماشگران، نام بازيگران و… نيست بلكه صرفا به نوشتن يا گفتن نام تئاتر، نام كارگردان و نقش خود اكتفا كنيد.

موضوع بعدی نوشتن مهارت ها و تخصص هاست كه يكی از پارامترهای اصلی در انتخاب محسوب می شود. همه دوره ها و تخصص های مرتبط با هنر و بازيگری را ذكر كنيد ولی از نوشتن مهارت هايی كه ارتباطی به فعاليت هنری ندارد بپرهيزد. برای مثال نيازی نيست به مهارت آشپزی خود اشاره كنيد بلكه بايد مهارت هايی نظير فن بيان، زبان بدن و… اشاره كنيد.

در برخی موارد ممكن است كه از شما بخواهند يک ويديو  يا فايل صوتی از خود ضبط كنيد و مواردی در اين فايل توضيح دهيد. در چنين شرايطی نيازی نيست به استوديو مراجعه كنيد و با همان گوشی می توانيد فايل ضبط و ارسال كنيد. اما بايد همه مواردی كه از شما خواسته شده را كامل و واضح توضيح دهيد و حتما شرايطی كه برای تهيه فايل اعلام شده از جمله زمان، زاويه دوربين و… را رعايت كنيد.  

به هيچ وجه اطلاعات غلطی اارائه ندهيد چرا كه عايدی برای شما ندارد. وقتی فعاليت هنری خاصی نداشته ايد نبايد به به موارد حاشيه ای بپردازيد. مثلا اينكه در پروژه ای مسئول حمل و نقل و يا منشی صحنه بوده ايد نيازی به ذكر كردن ندارد و از اين بدتر زمانی است كه فرد اطلاعاتی را اائه می دهد كه به هيچ وجه صحت ندارد. برای اطلاعاتی كه وارد می كنيد از جمله مهارت ها بايد مداركی را ارائه دهيد و اين طور نيست كه عوامل صرفا به گفته های شما اكتفا كنند.

در پايان اين را مدنظر داشته باشيد كه مهم ترين مولفه در انتخاب مهارت بازيگری شماست و اين اصل از همه مهم تر است و موارد ديگر در وهله بعدی اهميت پيدا می كنند به همين جهت اصلا نيازی نيست رزومه ای بسازيد كه دارای غلو و موارد حاشيه ای فراوان است.