دومین تیزر ساخته شده هفدهمین جشنواره پانیذ

نمایش گلناز

(شرکت کننده در بخش کودک)

کارگردان : هنرجو محدثه عزيز حقيقي
دستیاران کارگردان هنرجویان : يكتا حصارسرخي ، مهتا کاظمی
نور و صدا : هنرجو سیناصفوی
بازیگران هنرجویان :
امير علي سهيلي
آرين درزي
آرسام نوابي
النا قموشي
كارين افضلي
عماد شعباني
آدرينا منيعي
مهشاد اخلاقي
آترينا آريامنش
آرش دهقان
ترنم رضايي

موسيقي هنرجویان :
عليرضا ابوطالبي🥁
متينه راونجي
مهتا كاظمي
درسا رضايي

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting