08
مه

درسنامه های بازیگری: بخش پنجم

این پنجمین مقاله ای است که در آن درسنامه های بازیگری را مرور خواهیم کرد تا راه گشای کودکان و نوجوانان سخت کوشی باشد که آرزوی ستاره شدن را در سر می پرورانند.

15. سانفورد مایزنر:

قطعا یکی از معلمانی است که نشانی از خود را روی بازیگران فراوانی برجای گذاشته است. از نکات بازیگری او: متن مانند یک قایق است که در رودخانه ای از جنس احساسات روان است. متن روی رودخانه شناور است. اگر آب رودخانه طغیان کند، کلمات مانند قایقی در رودخانه ای خروشان، خارج خواهند شد. همه چیز به جریان رودخانه بستگی دارد که همان احساسات شماست. سانفورد گفته است: قبل از این که فکر کنید، بازی کنید. غرایز شما خیلی صادق تر از افکار شما هستند.

16. دیوید مَمِت و ویلیام مِیسی: 

این دو به کمک هم ایده ی زیبایی شناسی کاربردی را مطرح کردند. در این شیوه ی بازیگری، بازیگر ابتدا تشخیص می دهد که در صحنه چه اتفاقی می افتد و سپس انگیزه های کاراکتر را در رابطه با سایر کاراکترها و صحنه بررسی می کند تا از تجربیات خود برای اجرای صحنه بهره بگیرد. هر صحنه باید قادر به پاسخگویی به سوالات رو به رو باشد: چه کسی چه چیزی را از شخص ثالث می خواهد؟ اگر آن را به دست نیاورد، چه اتفاقی می افتد؟ چرا اکنون؟

تمرین تئاتر

17. ادوارد البی:

 برخلاف مربیانی که تاکنون ذکر شدند، هیچ تکنیکی ندارد. با این حال، در مصاحبه ای درباره ی نمایش دانش آموزان دبیرستانی، بخشی از فرآیند خود را برملا کرد: من درباره ی زیرساختهای متن با آنها صحبت می کنم. کاراکتر کیست؟ به چه فکر می کند؟ مانند هر بازیگر دیگر، شما باید سعی کنید واقعی به نظر بیایید.

18. آنتونی مایندِل: 

او نصیحت رک و راستی برای نمره دهی به بازیگری دارد: اگر ما ببینیم که شما دارید بازی می کنید، به این معنی است که اشتباهی از شما سر زده است. در یک ویدئو در یوتیوب او درباره ی ماهیت بازیگری توضیح می دهد که به باور او همان بازی کردن است. او بازیگران را تشویق می کند خیلی قضیه را جدی نگیرند و اینکه اصلا چرا بازی می کنند را فراموش کنند!

19. میشل دانر:

میشل می گوید اگر در مدت زمان کم باید برای تست بازیگری آماده شوید، باید خودتان را به لحاظ فیزیولوژیکی از هر گونه آمادگی قبلی رها کنید و فقط به روی صحنه ی اصلی یک راست شیرجه بزنید! بهتر است برای اثر بخشی بیش تر، به معنای واقعی هر نکته دقت کنید و سعی کنید در دوره ها و کلاس هایی که می گذرانید، آن ها را به کار بگیرید.