در جشنواره هفدهم پانیذ
درخشش والدین پانیذی در نمایش زنان شوخ طبع وینزر
اثر ویلیام شکسپیر
#جشنواره_هفدهم_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting