باری دیگر هنرجویان پانیذ افتخار آفریدند📣

درخشش هنرجو ترنم کاظمی🌹
در برنامه “عصر جدید” که با نظرات مثبت داوران به مرحله دوم این مسابقه راه یافت👏

به امید موفقیت تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting