افتخاربین المللی دیگر از آکادمی پانیذ👏
(مردی که لب نداشت) به کارگردانی گروهی و با بازی هنرجویان :
پانیذاسماعیلی🌹
معصومه فخرذاکری 🌹
سینا صفوی فر 🌹
علیرضا ابوطالبی 🌹
که در نخستین جشنواره مدیای من شرکت دارد مورد بررسی قرار می گیرد.یکی از بخش های جشنواره مذکور،آرای مردمی است که مختص آثار مورد حمایت مخاطبان می باشد.
خانواده بزرگ پانیذ این افتخار رادارد تا بار دیگر با حمایت اعضای خود به صورت کامنت و لایک اجرا در اینستاگرام،مهرتاییدی بردرخشش ستارگان پانیذی بزند.
جهت تماشا وحمایت ازنمایش مذکور از طریق لینک زیر اقدام فرمایید؛
https://www.instagram.com/tv/CBiFZvHA_o9/?igshid=3vcca70f3dxz

با آرزوی موفقیت بیشتر خانواده بزرگ پانیذ در عرصه های بین المللی🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting