گزارش مدیریت آکادمی پانیذ ،اساتید و پرسنل پانیذی از دومین روز کلاس های حضوری در سه گروه سنی خردسال، نوجوان و جوان 🌹
با رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی👌

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting