آموزش نقاشی رنگ روغن به کودکان

هنرجو لیلیان انصاری 🌹

در برنامه ململ📺

در کنار سرکار خانم فاطمه امینی🌹

به امید موفقیت تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر❣

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting