هنرجو علی آزادمند در برنامه رفیق🎬

بازیگر فیلم سینمایی بیست و سه نفر👏

امروز ساعت ۱۹:۰۰🕰

پخش از شبکه امید👌

به امید موفقیت تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر 🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting