حرفه بازیگری دائمی

بسیاری از بازیگران دوست دارند حرفه بازیگری دائمی داشته باشند و بتوانند روی آن حساب کنند. همچنین افرادی که به تازگی تصمیم گرفته اند به دنیای بازیگری وارد شوند، ممکن است از آینده ی شغلی آن مطمئن نباشند. اما به هر حال برای رسیدن به هدف حرفه بازیگری دائمی می توان راهکارهایی را اجرا کرد.

1. کمک کردن به دیگران. به دیگران کمک کنید تا به رویاهایشان برسند و شما هم به رویاهای خودتان خواهید رسید. در مجموع حمایت از دیگران برای رسیدن به هدف هایشان، منجر به این می شود که خودتان به اهداف تان برسید.

2. همه ی کارگردانان بزرگ دوست دارند با بازیگران خلاقی کنند که از خودشان ایده و حرفی برای گفتن دارند. اما با این حال این موضوع به صورت آرمانی اتفاق نمی افتد. گاهی کارگردانان خسته اند، استرس دارند یا برخی اوقات واقعا اهمیت نمی دهند. شرایط هر طور که باشد شما نباید رفتارهای زننده ای از خود نشان دهید.

همیشه بهترین رفتار خود را نشان دهید. یک آوازه ی بد به سرعت همه جا می پیچد و اصلا نمی ارزد که بخواهید چنین رفتارهایی داشته باشید. شما به ناچار با برخی از کارگردان های خلاق و با بعضی از کارگردان های بد همکاری خواهید کرد. پس باید راهی برای همکاری با آن ها پیدا کنید، نه مقابله و دشمنی با آن ها. درس هایی از مواجهه با سختی ها می توان گرفت. در هر موقعیت پیش آمده ابتدا آن را ارزیابی کنید و سپس اگر نیاز است، مشورت و کمک بگیرید.

حرفه بازیگری دائمی

حرفه بازیگری دائمی

3. شروع کنید به داشتن رفتار خوب با دیگران. انگیزه دادن به دیگران بسیار ارزشمند است. حمایت کردن، اهمیت دادن و مهربانی از شما بازیگری می سازد که بسیاری از افراد مایلند با او همکاری کنند.

و آخرین نکته ی حرفه بازیگری دائمی

4. در دسترس باشید، تماس بگیرید. هر پروژه ای که کار می کنید، باید به عنوان یک خانواده ی کوچک برای شما در نظر گرفته شود. خانواده ای که اعضای آن برای شما عزیز هستند و شما جویای احوال آن ها هستید. این که با افراد هر پروژه در تماس باشید، شما را به یک فرد حرفه ای تبدیل می کند که تصمیم گرفته منزوی نباشد. به همین دلیل می توانید انتظار داشته باشید در پروژه های بعدی با شما همکاری داشته باشند. درست است که ممکن است بین برخی از افراد ناراحتی هایی به وجود بیاید، اما در مجموع، جو کلی باید سرشار از احترام و دوستی های متقابل باشد. در ارتباط بودن نه تنها پروژه های بیشتری برای شما ایجاد می کند، بلکه روحیه ی شما را بالا نگه می دارد و برای شما شبکه ی حمایتی می سازد.