جعبه ابزار بازیگران

جعبه ابزار بازیگران اصطلاحی است که برای اشاره به همه ی مهارت هایی استفاده می کنیم که برای موفقیت در حرفه ی بازیگری مورد نیاز هستند. جعبه ابزار بازیگران همه ی کارهایی است که بازیگران باید امروز و هر روز انجام دهند.

1. تفریح کردن. یکی از نیاز های اساسی انسان است و باید به آن بها داده شود.

2. از اینترنت خارج شدن. یا حداقل کنترل کردن زمانی که در آن سپری می کنید. اینترنت باعث می شود زمان شما هدر برود و همین طور از آدم های واقعی فاصله بگیرید.

3. قبول نکردن مسئولیت های بیش تر از حد توان. این کار تنها باعث استرس در زندگی تان می شود. هر انسانی ظرفیتی دارد که باید برنامه هایش را طبق آن تنظیم کند.

4. پوشیدن بهترین لباس ها در طول روز. یکی از بهترین مواردی که در جعبه ابزار بازیگران وجود دارد!

جعبه ابزار بازیگران

جعبه ابزار بازیگران

5. انجام دادن کاری که دوست دارید. همیشه آرامش و خرسندی در سایه ی انجام کاری است که دوست دارید. شما باید تا می توانید از انجام دادن کارهای اجباری یا تکراری و خسته کننده دوری کنید. به خودتان احترام بگذارید. علایق خود را بشناسید بدانید که دنبال چه چیزی هستید و چه کاری شما را خوشحال می کند، سپس همان کار را انجام دهید.

و مورد ششم

6. کمک کردن به دیگران. همیشه کمک به دیگر به عنوان یک عامل ضدافسرگی تلقی می شود شادی دیگران شادی شما است. برای همین در طول روز سعی کنید دیگران را خوشحال کنید تا انرژی مثبتی که ایجاد می شود شما را هم بهره مند سازد.

7. سپاسگزاری. سپاسگزاری یک شیوه برای داشتن یک زندگی پربرکت و پر از آرامش است و یکی از مهمات جعبه ابزار بازیگران محسوب می شود! سعی کنید از خداوند بزرگ برای داشتن نعمت سلامتی و هر چیزی که در زندگی شما را خوشحال می کند، سپاسگزاری نمایید.

 8. به اشتراک گذاشتن فکر ها و دیگران. از آن جایی که بازیگران هم مانند همه ی انسان های دیگر موجودات ناطق اجتماعی هستند، قطعا ارتباط گرفتن با دیگران و به اشتراک گذاشن افکار با آن ها می تواند یک منبع انرژی خوب و سالم برای آن ها باشد. تنها نمانید با دوستان خود بیرون بروید، خالق احساسات شاد و مثبت در زندگی تان باشید. احساسات خوب خلق شده را حفظ کنید.

آخرین آیتم در جعبه ابزار بازیگران

9. ورزش کردن. برای یک بازیگر آماده بودن، داشتن ذهن سالم نیاز است. ذهن سالم زمانی حاصل می شود که بدن آدمی سالم باشد و با ورزش کردن می توان به این مهم رسید.