جدول کلاس های حضوری امروز (پنجشنبه) مورخ بیست و دوم خردادماه به شرح زیر میباشد👇

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🔴گروه سنی “خردسال”
(درحال برگزاری)
ساعت ۱۴تا۱۷
واحد:۴۰۵
اساتید :
خانم نصرتی (آیتم:نمایش خلاق)
خانم امامی فر (آیتم: تئاتردرمانی)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴گروه سنی “دبستان”
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
ساعت ۱۱ تا ۱۴
(۹تا۱۱سال)
واحد:۴۰۵
اساتید:
آقای معینی (آیتم:کارگاه بدن)
آقای جلالی (آیتم:شخصیت شناسی)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴گروه سنی “نوجوان”
تاریخ شروع دوره:۱۳۹۹/۰۳/۲۲
ساعت:۱۱تا۱۴
واحد:۴۰۶
اساتید :
خانم رضی (آیتم:تربیت حس)
خانم نصرتی (آیتم:بیان)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🔴گروه سنی “نوجوان”
(درحال برگزاری)
ساعت:۱۷تا۲۰
واحد:۴۰۵
اساتید:
آقای جلالی (آیتم:داستان نویسی)
آقای جوادی (آیتم:بیان)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴گروه سنی “جوان”
(درحال برگزاری)
ساعت:۱۷تا۲۰
واحد:۴۰۸
اساتید:
خانم رضی(نمایشنامه خوانی)
آقای یاقوتی( تحلیل شخصیت )

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting