جدول کلاس های حضوری امروز (دوشنبه) مورخ بیست و ششم خردادماه به شرح زیر میباشد👇

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🔴گروه سنی “خردسال”
(درحال برگزاری)
ساعت ۱۴ تا ۱۷
واحد:۴۰۸
اساتید :
خانم فخرذاکری (آیتم:تربیت حس)
خانم امامی فر (آیتم:تئاتردرمانی)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴گروه سنی”دبستان”
(درحال برگزاری)
ساعت:۱۷تا۲۰
واحد:۴۰۶
اساتید:
خانم فخرذاکری (آیتم: بداهه پردازی)
آقای اکبری نسب (آیتم:ریتم شناسی دربازیگری)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴گروه سنی”جوان”
(درحال برگزاری)
ساعت: ۱۷ تا۲۰
واحد:۴۰۸
اساتید :
آقای اکبری نسب (آیتم:تحلیل شخصیت)
آقای غریب زاده (آیتم:فراتر ازخلاقیت)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting