🎭اطلاعیه 🎭
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
آکادمی پانیذ سال تحصيلى ١٣٩٩ را به تمامی دانش آموزان پانیذی تبریک گفته و جدول زمان بندى کلاس های پاییز را اعلام مى نماید.
بدین منظورهنرجويان مى توانند با همان اساتيدى كه صبح های تابستان كلاس داشتند بعدازظهر همان روز کلاس داشته باشند و طبق جداول عمل نمایند.
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانيذ_هستم
@paniz_acting