ثبت نام جشنواره

ثبت نام هفدهمین جشنواره پانیذ

جهت ثبت نام هفدهمین جشنواره ی پانیذ، فرم زیر را با دقت تکمیل و ارسال فرمایید. تمام موارد فرم ضروری می باشد.گروه دبستان - رنج سنی ۷ تا ۱۱ سالگروه نوجوان - رنج سنی ۱۱ تا ۱۵سالگروه جوان - رنج سنی ۱۶ تا ۲۴ سال

ترم اولترم دومترم سومترم پیشرفتهفارغ التحصیل

Call Now Button