پنجمین تیزر ساخته شده هفدهمین جشنواره پانیذ

چي كجا

(شرکت کننده در بخش نوجوان)

کارگردان: هنرجويان سينا صفوي فر / پوريا افراسياب
دستیار کارگردان : هنرجویان معصومه فخر ذاكري/ زهرا درخشان

بازیگران هنرجویان :
ارشيا نصرالهي
امير محمد جلالي
پريا عباسي
محمد حسين زال فرد
مبينا جعفر آبادي
رومينا فكورصبور
نازنين كاظم پور
كيان داوودي آزاد
الهه روزبان
مهبد جهان نوش
علي اصغر خالو شانديز
مهدي سنجيده
موسیقی:
هنرجو مهدی ریسمانی
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting