09
جولای

تیزرمونولوگ ده سال سکوت

تیزرمونولوگ ده سال سکوت

نویسنده وبازیگر:هنرجو امیرحسین حجتی
مشاور:بابک قادری
روز سه شنبه ۱۸ تیر ماه
ساعت ۲۰:۱۵
#سومین_جشنواره_مونولوگ_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting