با لطف و حمایت ،عشق بیکران و گامهای همراه #خانواده_بزرگ_پانیذ سانس اول اجراهای سومین روز جشنواره نیز تکمیل ظرفیت شد
نمایشهای جذاب و هیجان انگیز سانس دوم جشنواره که تعداد محدودی باقی مانده را از دست ندهید.#هفدهمین_جشنواره_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting


— 
Tuesday, October 1, 2019 —