باز هم در جشنواره ای دیگر و با لطف و حمایت و عشق بیکران و گامهای همراه #خانواده_بزرگ_پانیذ سانس دوم(گروه جوان) از اجراهای اولین روز جشنواره تکمیل ظرفیت شد و سانس اول(گروه نوجوان) فقط 15 نفر ظرفیت باقیست
نمایشهای جذاب و هیجان انگیز سانس اول به گروه سنی خردسال،کودک و نوجوان به شدت پیشنهاد میشود.
#هفدهمین_جشنواره_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting

— 
Saturday, September 21, 2019 —