30
نوامبر

تولد هنرجو نفس ساریخانی

مجموعه پانیذ تولد هنرجو نفس ساریخانی را تبریک گفته و برای این دختر هنرمند از خداوند یکتا بهترین ها را خواستاریم.
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting